Burn-out voorkomen met de Vitality Mind Challenge®

Signaleer stress en voorkom verzuim

Inloggen NCPSB Backoffice

Nog geen inloggegevens?

Burn-out voorkomen met de Vitality Mind Challenge®

Wat maakt de VMC® Uniek?

Bewustwording van zelfondermijnende gedragspatronen

Zorgt voor urgentie om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf

Het enige instrument waarmee je burn-out voorkomt

Voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit

Maakt onbewust gedrag zichtbaar

Een instrument die wetenschappelijk is gevalideerd in een wetenschappelijk opgezet onderzoek

Burn-out voorkomen?

Wat betekent de VMC voor haar opdrachtgevers?

Als je iets niet weet, kun je er ook niets aan doen. Omdat je het niet weet, houd je een voortdurende worsteling in stand.

Veel mensen plaatsen problemen buiten zichzelf en wijzen daardoor naar anderen. De confrontatie met zichzelf vermijden ze en maken een ander verantwoordelijk voor hun emoties, gedrag en angsten. Dit levert in de praktijk problemen op in de communicatie waardoor mensen zichzelf verliezen, en in ruzies en onbegrip verzeild raken.

Mensen zijn zich hier niet bewust van. Ze denken werkelijk dat een persoon of situatie hen dit aandoet. Zo blijft dit patroon in stand. De ander reageert op exact dezelfde wijze, waardoor de interactie escaleert. De enige wijze om dit patroon te doorbreken is mensen te helpen naar zichzelf te kijken. De moeilijkheid bij het doorbreken van het patroon is dat dit onbewuste en zelfondermijnende gedragspatronen zijn waarmee een persoon is vereenzelvigd.

De VMC® is het enige instrument ter wereld dat in staat is om de onbewuste zelfondermijnende gedragspatronen bloot te leggen. Door te werken met de VMC® zijn wij in staat mensen te helpen met bewust te worden van hun eigen gedrag, invloed op stress en de interactie met de omgeving.

Doordat wij mensen helpen verantwoordelijk te nemen voor hun eigen gedrag, dragen wij bij aan het terugbrengen van psychische overbelasting en burn-out met 96,2%. Door de voorspellende waarde van de VMC® zijn wij tevens in staat om de mate van stress en burn-out te voorspellen bij organisatieverandering en spanningen in de wereld zoals Corona.

Met de VMC® realiseer je dat mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen.

Alle voordelen op een rij

Online instrument

De VMC® legt verborgen burn-outs bloot

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Geen langdurige coachtrajecten, binnen 1 maand weerbaar

80% van de mensen zien een burn-out niet aankomen. De VMC® wel.

96,2% van uitval door psychische overbelasting voorkomen.

Oorzaak van de mogelijke uitval is bekend.

Mensen snappen eindelijk wat de oorzaak is van hun probleem.

Iedereen heeft het over het stress probleem. De VMC® pakt het echt aan.

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend.

Voorkomen van stagnerende (werk)processen.

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

De VMC® uitslag is door iedereen te begrijpen.

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Voorkomen van menselijk leed.

"Dit zou iedereen moeten doen. Als 80% een burn-out niet ziet aankomen, welk risico loop ik dan?"

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Is de Vitality Mind Challenge® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

Niet vergelijkbaar

Er is geen enkel ander instrument dat verborgen burn-outs bloot kan leggen.

VMC® is uniek

Aanbestedingsprocedures zijn niet nodig omdat de VMC® uniek is in de wereld.

pre-cognitief

De gedrag- en stesstools zijn cognitief, de VMC® meet op pre-cognitief niveau stressfactoren.

64 miljard

Iedere VMC® is uniek omdat er 64 miljard mogelijke uitkomsten zijn.

TOP
Chat openen
kunnen we helpen?